Změna u slev a přirážek k ceně

Vážení zákazníci Vzhledem ke změně podmínek u dopravních firem jsme přikročili ke změně u slev a přirážek ke kupní ceně. O jaké změny se jedná Vás informujeme v této aktualitě. Tyto změny jsou zohledněny v naši Všeobecných obchodních podmínkách.

Slevy a přirážky ke kupní ceně:

Poštovné: Základní kupní cena se u drobných zásilek do 15 kilogramů celkové hmotnosti zasílaných jako obchodní nebo poštovní balíky a placených dobírkou zvyšuje o poštovné 150,- Kč, u balíků zasílaných bez dobírky se základní kupní cena zvyšuje o 130,- Kč za balík.

Dopravné: V případě ostatních zásilek (nad 15 kilogramů celkové hmotnosti) dodávaných do jiného místa plnění než je provozovna prodávajícího se základní kupní cena zvyšuje o dopravné podle následující tabulky:

Kupní cena (bez DPH)

Dopravné v %

0,- Kč

až 5.000,- Kč

+ 6 % kupní ceny
(min. 150 Kč,-)

5.001,- Kč

až 10.000,- Kč

+ 5 % kupní ceny

10.001,- Kč

až 20.000,- Kč

+ 4 % kupní ceny

20.001,- Kč

Až 50.000,- Kč

+ 3 % kupní ceny

nad 50.000,- Kč

doprava zdarma

Množstevní rabaty: V případě objednávky zboží v kupní ceně převyšující prodávajícím určené rozmezí se základní kupní cena snižuje o množstevní rabat podle následující tabulky (netýká se kupujících s individuálními slevami dohodou (tzv. separátní slevy).)

Kupní cena (bez DPH)

rabat (sleva) v %

nad 10.000,- Kč

- 2 % kupní ceny

nad 20.000,- Kč

- 2,5% kupní ceny

nad 30.000,- Kč

- 3% kupní ceny

nad 40.000,- Kč

- 3,5 % kupní ceny

nad 50.000,- Kč

- 4 % kupní ceny

Způsob uplatnění slev a přirážek: V případě poptávky, u které lze uplatnit více druhů slev nebo u které je přirážka ke kupní ceně se jednotlivá procenta slev sečtou, případně pokrátí slevy a přirážky a výsledným procentem se vynásobí kupní cena bez daně z přidané hodnoty. O takto stanovenou částku se pak sníží, případně zvýší celková kupní cena bez daně z přidané hodnoty a tato částka je pak základem pro výpočet daně z přidané hodnoty. Prodávající si vyhrazuje právo měnit sazby slev (rabatů) a přirážek i bez předchozího ohlášení, pokud zákazník nemá uzavřenou roční smlouvu. Současně si prodávající vyhrazuje právo sjednávat s kupujícími individuální slevy dohodou (tzv. separátní slevy).

SENEKA Ústí spol. s r.o.                              16.10.2019

Bližší informace:

Vladislava Chladová

Tel.: +420 475 603 933
Fax: + 420 475 603 933
Mobil: +420 724 136 806
Email: chladova@seneka.cz